Eric James > Tattoos

koi
koi
back piece
2023

Koi, back piece