Eric James > Tattoos

koi dragon
koi dragon
Left leg
2023

Ascending koi dragon with koi and maple leaves leg sleeve.